Jaroslav Denk tel.: +420 603 975 511
Přejít na obsah
Jaroslav Denk

tel.: +420 603 975 511

Hodousice 17
340 22 Nýrsko
Czech Republic

IČO: 49212346    DIČ: CZ7306121988
FARMA DENK
Registrace: Městský úřad Klatovy, úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona.

GDPR: V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů upozorňujeme fyzické osoby, které s námi vstupují do obchodních vztahů, že současně s objednáním zboží či služby nám tímto projevily souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností. Souhlas poskytují dobrovolně v zájmu zpracování obchodního vztahu a lze jej kdykoli písemně odvolat.


Návrat na obsah